1

شهر فرش - ادرس

News Discuss 
از زبان قاضی حلب که در سنهٔ نهصد و چهل شش هجری بقسطنطنیه رفته بود نقل آورده که او میگفت که مثل اسلامبل که تختگاه قیاصره رومست در ربع مسکون بدان عظمت و بزرگی شهری دیگر نیست ۳۹۴۳ محلة مسلمین است و محلهٔ نصاری ۴۵۸۶ و محلهٔ یهودی ۲۸۵ https://simonc58l8.dm-blog.com/8576855/مالک-شهر-فرش-کیست

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story