1

The smart Trick of โซล่าเซลล์ ขนาดเล็ก That Nobody is Discussing

News Discuss 
สูตรพื้นฐานที่เราควรรู้สำหรับระบบ โซล่าเซลล์ off-grid คือสูตรกำลังไฟฟ้า P = I x V และสูตรหาพลังงาน Wh = W x Several hours ซึ่งสิ่งที่มีความสำคัญต่อความเหมาะสมในการใช้งานคือ ขนาด และ น้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์ แน่นอนว่า ยิ่งแผงโซล่าเซลล์มีกำลังสูง ก็จะทำให้ขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วย ผลงานการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป 15KW บ้านพักอาศัย ย่านสุขุมวิท บริษัทของเราเป็นผูัแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข... https://ashleyx974tck2.national-wiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story